top of page
  • Writer's pictureInese Pētersone

Latvijas Keramikas asociācijai jaunas valdes priekšsēdētājs un paplašināta valde
2024.gada 6.aprīlī MIKC „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” keramikas nodaļā notika

ikgadējā kopsapulce, kurā piedalījās 43 asociācijas biedri. Tikšanās reizē klātesoši bija arī

keramiķi, kurus interesē Latvijas keramikas dzīvē notiekošais, taču viņi nav LKA biedri.

Darba kartībā:

valdes atskaite par LKA paveikto 2023.gadā, organizatariskie jautājumi un biedru naudas,

jaunas valdes vēlēšanas un pasākumu piedāvājums, ideju, priekšlikumu apspriešana,

kopsavilkums.

Nozīmīgākā tikšanās tēma - jaunās valdes vēlēšanas:

LKA saņēmusi iesniegumu no Sabīnes Vīksnas un Mika Baloža par vēlēšanos atstāt vēlēto

amatu LKA valdē. Kā pamatojums norādīti personiski iemesli.

LKA valde jau iepriekš aicināja Jāni Roni, Piebalgas Porcelāna fabrikas vadītāju, pievienoties

LKA, viņš uzaicinājumu pieņēma un kļuva LKA biedrs. Valde izvirzīja J.Roni LKA valdes

priekšsēdētāja amatam.

Tika amatam izvirzīja arī Daini Lesiņu un Astru Šēnbergu, taču abi keramiķi no kandidēšnas

vadītāja amatam atteicās.

Balsojumā ar 3 balsīm pret, 1 atturoties un 39 par, Jānis Ronis tika ievēlēts par LKA valdes

priekšsēdētāju. J.Ronis sapulcē nepiedalījās, savu piekrišanu kandidēt viņš apstiprināja

telefoniski.

Tā kā darbs valdē ir brīvprātīgs, tika izteikts priekšlikums paplašināt valdes sastāvu no sešiem

līdz deviņiem valdes locekļiem, lai varētu veikt iespējām, spējām un iespējamam darbam

atvēlētajam laikam atbilstošu pienākumu sadali.

Biedri tika aicināti izvirzīt savas vai biedru kandidatūras valdei. Par izvirzītajiem kandidātiem

biedri nobalsoja vienbalsīgi.

Tātad - ievēlēta jauna LKA valde – priekšsēdētājs Jānis Ronis, valdes locekļi Sanita

Mickus, Inese Pētersone, Rūdis Pētersons, Valentīns Petjko, Rita Pranča, Agnese

Sunepa, Astra Šēnberga, Diāna Vernera.

Lai padarītu darbu LKA dinamiskāku, pēc gada laikā padarītā, vērtētēt valdes locekļu un

priekšsēdētāja darbu, rodot iespēju vēlēšanu ceļā mainīt atsevišķus valdes locekļus vai

priekšsēdātāju.

Šis priekšlikums un valdes locekļu skaita palielināšana prasa arī izmaiņas biedrības statūtos.

Informāciju sagatavoja I.Pētersone

5 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page