top of page
  • Writer's pictureInese Pētersone

PROFESIJU STANDARTSLietišķā māksla un amatniecība Lietišķās mākslas speciālists keramikā

Updated: May 13

Šis mācību gads Latvijas profesionālajās mākslas un dizaina vidusskolās keramikas, koka, metāla, stikla, ādas un tekstila nodaļā ir pēdējais, nodaļas tiek slēgtas, saglabājot iespēju gūt priekšstatu par profesiju produktu dizaina izglītības programmā.

Šāda pieeja nepārliecina par iespēju pilnvērtīgi apgūt prasmes strādāt keramikā un nopietni apdraud izglītības iegūšanas iespējas keramikā. 

Diemžēl, situācija kardināli nav labojama, jo valstī pieņemts profesionālās izglītības likums, kas saistīts ar Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” projekta  „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)

MIKC RDMV keramikas nodaļas diplomands Ādams Sūna savu kvalifikācijas darbu pilnā apjomā - no modeļiem, ģipša formām, gatavo trauku formēšanai un dedzināšanai - izstrādā ražotnē Vaidava Ceramics. 

Top sakņu un dārzeņu uzglabājamie trauki.

Projekta un darba vadītāja Daina Zvanītāja MIKC RDMV, mentore Sandra Pēča Vaidava Ceramics


Tomēr LKA meklēja risinājumus, lai profesionālo vidusskolu līmenī būtu atkal iespēja apgūt keramiķa profesiju.

Paldies tiem, kuri ši darbā palīdzēja! Lielu rezonansi izraisīja problēmas aktualizēšana publiskajā telpā, Ilzes Dobeles veidotais sižets raidījumā “Kāpēc dizains?” Latvijas radio 3, kurā piedalījās LKA biedri, mākslinieki Aivars Baranovskis (Marka Rotko Mākslas centrs un Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs) un Ainārs Rimicāns (LMA un MIKC RDMV). Viņi skaidroja atbildes uz smagiem jautājumiem – ja laikmetīgā keramika šobrīd ir uzmanības un arī panākumu smailē, kāpēc ar jauniešu iespējām apgūt izglītību keramikā, kā tas bijis kādreiz, esam gājuši pa pakāpieniem uz leju. Kāpēc tā noticis? Kādas tam iespējamas sekas?

Gandarījums, ka mūs sadzirdēja - Latvijas Nacionālā kultūras centra vadībā pēc LKA iniciatīvas un ar aktīvu tās dalību, izstrādāts un apstiprināts jaunais profesiju standarts keramikas izglītībā

Darba grupa:

Barbara Ābele, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore; Latvijas Nacionālā kultūras centrs

Ilze Emse-Grīnberga, keramiķe, Jelgavas Mākslas skolas pedagogs; direktora vietniece mācību darbā, LKA

Ilze Kupča, Latvijas Nacionālā kultūras centra mākslas izglītības eksperte;

Inese Līne, keramiķe, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pedagogs;LKA

Inese Pētersone, keramiķe, LKA

Agnese Staģe, keramiķe, LKA

Vineta Trumpeniece, keramiķe, Mākslu izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” pedagogs; LKA

Irēna Vipule, keramiķe, Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas pedagogs; LKA

Kristīne Zemļicka-Brālēna - keramiķe, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogs.

 

Ar 2024./25.mācību gadu profesionālās vidējās izglītības iestādēs būs iespēja atkal mācīt keramiku. 

Ir tikai daži bet - tas tieši atkarīgs no KM izglītības programmu finansējuma, skolu iespējām un vēlēšanās to īstenot.

Ar standartu var iepazīties


1 view0 comments

Comments


bottom of page