top of page

Lūdzu, uzņemt mani / manis pārstāvētu organizāciju Latvijas Keramikas asociācijā (tālāk tekstā LKA)

Ar šīs anketas aizpildīšanu es apliecinu:

1)ka vēlos kļūt par LKA biedru,

2)ka esmu iepazinies / iepazinusies ar LKA statūtiem un apņemos tos ievērot,

3)apņemos ar savu darbību veicināt Latvijas keramikas attīstību un nekaitēt LKA reputācijai

Paldies! Iesniegums aizsūtīt

bottom of page